Fall(e) für zwei - avagy hogyan mászik ki a csapdából egy nyelvtanár

Nyelvoktatás - 2017. június 6.

Írta: Nádori Gergely

falleKarl Nikoletta írása

Paolo! Figyelj! Még egyszer a feladatod. Holnap korán reggel Rómába repülsz. Várni fog egy taxisofőr. Odaadod neki ezt a címet.

Így kezdődött a történet két évvel ezelőtt a Tóth Tímea által tíz éve működtetett Nyelvsziget nevű pátyi nyelviskolában. Két fiú, két tanítvány, egy testvérpár éppen németet tanultak, és házi feladatként folytatták a megkezdett történetet. Aztán óráról órára hozták a folytatásokat, megbeszélték, javítgatták, változtatták. Amikor túlnőttek a nyelvóra keretein, bevezették a hetenkénti szerkesztőségi üléseket. Ekkor csatlakozott hozzájuk a harmadik kamaszfiú. Eljátszották a jeleneteket, utánanéztek a hiányzó információknak, ismeretlen helyszíneknek. Rajzoltak, interneten böngésztek, jegyzeteltek, sebességet számoltak, időt kalkuláltak, és sokat vitatkoztak. Tímea következetesen németül beszélt, a fiúk azonban kialakítottak egy sajátos nyelvhasználatot, ahol is a német volt az alap, a hiányzó részeket pedig angol és magyar szavakkal töltötték ki.

Az elkészült részek besettenkedtek más kamaszok, fiatal és nem annyira fiatal felnőttek németóráira is, és a pozitív visszacsatolás, az építő kritika még jobban arra ösztönözte a fiúkat, hogy dolgozzanak tovább.

Így alakult ki a szerkesztőség holdudvara a játékkészítőkből, akik érdekes feladatokat, rejtvényeket gyártottak a krimi egyes fejezeteihez, a quizlet-felelősőkből, akik fejezetenkénti szókincs-listákat dolgoztak be a quizlet-alkalmazásba, valamint marketingeseinkből, akik a könyv facebook-os és instagram-os promocióját vállalták.

Spontán alakult tehát egy projekt, ahol az élmény, a kreativitás állt a középpontban, és aminek a végeredménye egy a valóságban is kézzelfogható német nyelvű zsebkönyv: bő 100 oldal, 22 fejezet, prológ és epilógus, a fejezetek előtt a főszereplők rajzon kiemelve, a nehezebb kifejezések lábjegyzetelve és a végén egy pár oldalas szószedet. Mindehhez a honlapjukról ingyenesen letölthető játékos feladatlapok társulnak.

A projekt hozadéka:

  • Az idegen nyelvi kompetencia fejlődése
  • A meggyőzési-érvelési technikák javulása
  • A közismereti tárgyakból (pl. fizika, földrajz) szerzett ismeretek felhasználása, bővítése
  • Országismereti valamint kultúrtörténeti ismeretszerzés
  • Az internetes keresési készségek fejlődése
  • Gyakorlati kompetenciák elsajátítása

Az élmény maradandó tanárnak és tanulónak egyaránt. Le kell lépni a katedráról, mentorként kell a diákok mellé állni, akik azt igénylik, hogy tevékenységeken keresztül kelljen következtetniük, rá kelljen jönniük szabályokra, fel kelljen kutatniuk adatokat.

Tóth Tímea szavaival élve: „Nem oktatni kell, hanem orientálni. Nem kinyilatkoztatni, hanem megnyitni csatornákat bennük.”

Ez a projekt nagyon jó példa az élményalapú tanulásra, arra, hogy hatékonyabb a tanulás, ha cselekvéssel párosul.

Érdeklődők további információkat itt találnak: (http://www.firmalettredaktion.com)