• Közlekedési alapismeretek CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az új közlekedési alapismeretek érettségi vizsgára felkészítő könyv interaktív táblán is alkalmazható elektronikus tananyagában 15 interaktív animáció található a következő témákban: dízelmozdony felépítése, futómű szerkezete, négy- és kétütemű Otto-motor és dízelmotor felépítése és működése, peronelrendezések, gázturbinás hajtómű, kalmár. Ezt 197 tesztkérdés és a bemutatást segítő közel 180 színes fénykép egészíti ki, témakörök szerint csoportosítva.

  RÉSZLETEK

 • Elektrotechnikai szakismeretek CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az interaktív tananyag jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. Az elektrotechnika alap- és középszintű ismereteit, összefüggéseit, jelenségeit, a villamos berendezések, alkatrészek alkalmazását, védelmét tárgyaló könyv alapján készült tíz interaktív animáció segíti a tananyag szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését.

  A fejezetekhez tartozó 594 tesztkérdés a tanulók tudásának ellenőrzésére, a tanult ismeretek gyakorlására, nagyobb tananyagrészek összefoglalására, rendszerezésére alkalmas. A tankönyveket kiegészítő írásvetítő fóliák digitális változata (41 db) a tananyag feldolgozását, a megértést és a rögzítést is lehetővé teszi.

  RÉSZLETEK

 • Műszaki rajz a villamos szakképesítések számára CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A CD 9 interaktív animációt és 67 tesztkérdést tartalmaz, amely segíti az órai feldolgozást. A Műszaki rajz a villamos szakképesítések számára tankönyv összes fejezetéhez (alapismeretek, vetületi ábrázolás, lemezterv készítése, metszeti ábrázolás, felületi érdesség, tűrések, villamos rendszerek rajzai) kapcsolódik animáció, amely kitűnően alkalmas az elsajátított ismeretek ellenőrzésére, átgondolására, begyakorlására.

  RÉSZLETEK

 • Háztartási gépek CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az interaktív tananyag a háztartási gépek szerkezeti felépítését, működési elvét, alkalmazási területét, karbantartását tárgyaló tankönyv ábráihoz szorosan kapcsolódó 11 interaktív animációt (villásdugók, hőmérséklet-szabályozás hatásvázlata, főzőlapok, gyorsforraló, légbefúvásos fűtőkészülék, mosógép csatlakoztatása, porszívó, kézi robotgép, villamos borotva, kompresszoros hűtőrendszer) és 87 tesztkérdést tartalmaz.

  RÉSZLETEK

 • Automatika CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az Automatika tankönyv különböző fejezeteihez, ábráihoz készült 13 interaktív animáció és 123 tesztkérdés található a CD-n. A vezérlés-szabályozás folyamatainak, a PLC-k és a robottechnika alapjainak egyszerű, látványos szemléltetése válik lehetségessé általa.

  RÉSZLETEK

 • Technológia CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az interaktív tananyag az anyagismeretet és a gyártástechnológiát szemléltető 10 interaktív animációt (billenőkapcsolók, súrlódókapcsolók, hangszóró felépítése, integrált áramkörök típusai, hullámforrasztás, WAGO csatlakozók, henger alakú fényérzékeny dob működése, hibakeresés lépései, festékszórás technológiája) és témakörök szerint csoportosított 60 tesztkérdést tartalmaz.

  Segítséget nyújt a hagyományos és a korszerű elektronikai eszközök működésének megismeréséhez, szerelésükhöz, javításukhoz. Lehetővé teszi a különféle alkatrészek, modulok, egységek gyártástechnológiájával kapcsolatosan megszerzett ismeretek ellenőrzését. Az elektronikai jellegű alap- és középfokú szakmák tanulóinak ajánljuk.

  RÉSZLETEK

 • Gépészeti multimédiás CD

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A gépész szakcsoport számára készült interaktív CD gyűjtemény azon innovatív pedagógusok számára nyújt digitális segédanyagot, akik az órai interaktivitást, a tanulók motiváltságát erősítve, hatékonyabban szeretnének tanítani. A CD tartalmaz – többek között – ívhegesztés, gázhegesztés, irányítás technikai alapismeretek, forgácsolás, vízvezeték- és csőhálózat animációkat.

  RÉSZLETEK

 • Fémipari alapképzés - Szakmai gyakorlat

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Minden anyag – bármilyen tulajdonságú is – valamilyen módon alakítható. Az üveg éppen úgy formálható, mint a fa vagy az acél, de nem ugyanazokkal az eszközökkel és nem ugyanolyan módon.

  A tankönyv és a hozzá tartozó elektronikus tananyag a gyakorlati oktatást hivatott segíteni. Tartalmazza az alapműveletek szakszerű elvégzésének módját, a használandó gépek, mérő-, ellenőrző- és segédeszközök, valamint azok kezelésének ismertetését és a velük kapcsolatos elméleti tudnivalókat.

  RÉSZLETEK

 • Fémipari alapképzés - Szakmai elmélet

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A tankönyv és az elektronikus tananyag tartalma többféle vas-, fém- és műszeripari szakma alapképzését vonja egységes keretbe, ugyanakkor az egyes szakmák speciális követelményeit is tartalmazza. A tankönyv feldolgozási módja, a sok és újszerű ábra és az elektronikus tananyag önálló gondolkodásra késztet. E feldolgozás az önálló munkavégzést veszi figyelembe, amely fokozott odafigyelést és fegyelmet igényel.

  A fémipari szakmai alapismeretek mellett a könyv tartalmazza az SI mértékrendszer gyakorlati alkalmazását és a nemzetközi mértékegységrendszer alapmennyiségeit és alapegységeit.

  RÉSZLETEK

 • Vízvezeték- és központifűtésszerelés

  Tananyagböngésző - 13 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A szerzők leírják a szakma elsajátításához nélkülözhetetlen alapvető építőipari ismereteket, majd a csövek alakítása, rögzítése, a szerelvények csoportosítása után a szivattyúk, berendezési tárgyak, szennyvíztisztító berendezések felépítését, tulajdonságait tárgyalják. Részletesen ismertetik a víznyerési és vízkezelési módokat, a melegvíz-ellátást, a csatornahálózatot. Ezután rátérnek a víz- és gőzfűtésre, a hőleadók, hőcserélők, hőtermelők ismertetésére, az égéstermék elvezetésére és a szabályozási módokra.

  A tankönyv tartalmazza a költségvetés elkészítéséhez szükséges tudnivalókat és a korszerű szereléstechnológiákat is. Az ismeretek elsajátítását elektronikus tananyag segíti.

  RÉSZLETEK