Enciklopédia a monarchiáról

Internet a tanórán - 2014. november 30.

Írta: Nádori Gergely

OMM1885-ben Rudolf trónörökös előszavával jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben elnevezésű enciklopédia első kötete, 1902-ben az utolsó. Igazán nagyszabású vállalkozás volt, minden tartomány földrajzát, növény- és állattanát, népeit és történelmét kívánta feldolgozni. Nemrég megjelent elég borsos árú reprint kiadásban és pár iskolai könyvtár is kapott belőle. Akinek nem jutott, annak sem kell szomorkodnia, hiszen az enciklopédia IDE KATTINTVA online is elérhető.

Sokféle célra használhatjuk az órán. Nagyszerű forrása lehet képeknek, ráadásul ezek a képek már közkincsnek minősülnek, nem kell utánuk jogdíjat fizetni. Ha a századforduló életéhez keresünk illusztrációkat, nem kell tovább keresnünk. A képeken túl azonban a szöveget is használhatjuk. A leírások remek forrásnak számítanak, például az egyes területek népességével, iparával kapcsolatosan. Ezen túl a századforduló gondolkodásáról is árulkodnak például az ilyen és ehhez hasonló részek:

A szászok idők folytán sokat vegyűltek más fajbeliekkel. Általában középtermetű, erős, de a zord éghajlat, fáradságos életmód és silány táplálkozás miatt későn fejlődő férfiai jobb külsejűek, mint a nehéz munkától korán hervadó nők. Koponyájuk legnagyobbrészt meso- és dolichocephal-orthognat; többnyire sötétebb szőkék és barna szeműek. Csak a Magura déli alján fekvő Viborna, Toporcz és Busócz falvakban találunk karcsú, szép idomú, feltűnő fekete szemű leányokat és deli termetű legényeket. A szászok nyelve majdnem községenként más-más árnyalatú. A köznép általában közép-német nyelvet beszél, mely sok érdekes régi szót és szóalakot tartott fönn; de egyszersmind számos szláv és magyar elemet is átvett. A magyarság hatása, a tótokkal való keveredés, a mind jobban élénkűlő forgalom s gyakori ki- és visszavándorlás következtében régi jellemvonásaik is egyre tünedeznek. Már korábbi írók szerint is nagy munkaképesség, szívós kitartás, hangyaszorgalom (maig élő közmondás: Wer sich in Zipsen will ernähren, muss viel arbeiten und wenig verzehren), takarékosság, vendéglátás, társaságkedvelés, egyszerű szokások, mértékletesség, erkölcsösség, tanúlásra, komoly gondolkodásra való hajlam, találékonyság, a haza és szülőföld iránt érzett rajongó szeretet, és mindezek fölött az élet minden körűlményei között nyilatkozó mély vallásosság jellemzi a szászokat. Egyházi éneket dúdolnak házi foglalkozás közben, bibliai mondásokat írnak a házaik homlokzatára, az evangelikusoknál minden házban ott van a biblia az asztalon, vagy a tűkör mögött. Merev gyakorlati irányuk a föld soványságával, bizalmatlanságuk, féltékenységük viszontagságos múltjukkal áll kapcsolatban.

Az is sokat mond el, hogy mely népcsoportokról mennyit írnak, a Szepesség leírásánál például a szászok több bekezdést is érdemelnek, a tótoknak csak pár mondat jut.