Bemutatkozik a Képesség Mátrix

Vezércikk - 2019. szeptember 21.

Írta: Prievara Tibor

Mi ez?

A diákok fejlődését, eredményeit jelenleg az iskolai rendszerek a tantárgyak keretein belül képesek hatékonyan visszajelezni, itt is jellemzően az osztályzás az értékelés elsődleges formája. Ennek egyik hátránya, hogy a képességek fejlődését, attitűdök alakulását kevésbé tudjuk követni, illetve az egyes diákok más tantárgyakból elért eredményeinek rendszerszintű kommunikációja sem megoldott (esetleges, hogy mely eredményekről jut el információ a teljes tantestülethez. Ha meg is jelenik a hír, általában kiemelkedő teljesítmények érik csak el az iskolai levelezőlista ingerküszöbét). A képességmátrix arra tesz kísérletet, hogy a képességek fejlődését, és az iskola alapvető értékeinek megjelenését kimutassa a szorgos pedagógiai hétköznapokban. RÉSZLETEK A LAPOZÁS UTÁN!!

Hogyan lehet adminisztrálni?

Egy nyilvánosan vezetett online Excel tábla is kiválóan jól működhet ehhez, bár ott ezt vizuálisan bonyolult lehet megjeleníteni. Ha a Képesség Mátrixot szeretnénk könnyen kezelhetően megjeleníteni, erre a Hashtag.school iskolai rendszereiben van lehetőség. Itt a tanárokat és az osztályokat külön felvihetjük a rendszerbe, a Jelvények kiadása pár kattintással megoldható. A rendszeren belül bármely tanár által adott jelvény megjelenik a többi pedagógusnak is, így folyamatosan követhetik egyes diákok fejlődését. Az alábbi ábra illusztrálja hogy ez a gyakorlatban hozzávetőlegesen hogyan is néz ki.

kepeseg-matrix

A fenti oszlopokban látható, hogy egyes képességekből hogyan áll egy diák, illetve alul azt követhetjük nyomon, hogy pontosan melyik tanár, mikor és milyen típusú, illetve szintű jelvényt osztott ki.

Hogyan működik?

Nagyon egyszerűen. Fontos szempont volt, hogy ne kelljen alapjaiban átírni az iskola pedagógiai gyakorlatát, mégis képesek legyünk a fentebb megfogalmazott célokat sikerre vinni. Az iskola pedagógiai közössége, illetve vezetősége a pedagógiai program alapján meghatároz olyan célokat, amelyek az iskola értékrendszerében központi helyet foglalnak el. Néhány példa ezekre (látható, hogy képességek, értékek szerepelnek a listán, nem pedig tantárgyak, és pl. dolgozatok)!

Kreativitás

Kritikus gondolkodás

Együttműködés

Élőszavas kommunikáció

Írás

Olvasás

IKT kompetenciák

Kiválóság

Az egyes meghatározott képességek, készségek, illetve értékek mentén egy 3 szintű ‘badge’ (azaz jelvény) rendszert hozunk létre, amelyekhez konkrét példákat rendelünk hozzá.

Pl. Kreativitás:

Belépő szint:

Mémek készítése bármilyen tantárgyból pl. klasszikus zenei művekből tátika videók (pl. tik-tok) készítése. bemutatása

Haladó szint: pl. Haikuk fordítása, írása, kreatív iskolai feladat kiemelkedő megoldása - pl. vizuális kultúra tárgyból elkészített fotókollázs, énekkarban szólót énekel a március15-ei műsorban

Jedi szint: aszklepiadési strófa generátor írása, hosszabb kreatív írás pl. novella, vagy hosszabb epikus mű, a világ egy érdekes jelenségéről rövid Vlog-szerű videó indítása, érdekes, tudománykommunikációs anyagok készítése (pl. ma is tanultam valamit), egy kémiai kísérletről bulvárvideó vagy írás készítése stb., iskolai színjátszó szakkör szervezése, egy darab színrevitele.

A leírások folyamatosan bővülnek a kollégák által javasolt kiegészítésekkel. Miután a végső (nem kőbe vésett) lista elkészül, ezeket felvisszük egy online rendszerbe, ahol a tanár ezeket a jelvényeket oszthatja. Pl. ha egy diák elkészít egy irodalmi mémsorozatot, akkor arra (függetlenül attól, hogy erre kapott-e, és ha igen, milyen érdemjegyet vagy tantárgyi visszajelzést), a szaktanár saját hatáskörében eldöntheti, hogy az adott mémgyűjtemény megüti-e az adott jelvény kiadásához szükséges szintet. A pedagógus számára az alábbi lehetőségek adottak:

a. jelvény elutasítása, eszerint nem felelt meg a beadott munka

b. szaktanári ‘konzultáció’ - pl. egy Powerpoint elbírálásnál kérheti informatika szaktanár véleményét, illetve egy angoltanító algoritmus fejlesztésénél matematikatanár segítségét az algoritmus összetettségének megállapítására

c. elfogadja és adminisztrálja a rendszerben a jelvényt

A jelvények adminisztrációjának rendje:

Az értékelő felületen ki kell választani a megfelelő jelvény nevét (pl. Kiválóság). Ezen belül ki kell választani a szintet (Belépő szint, Haladó szint, illetve Jedi szint). Végül egy pár szóban le kell írni, hogy a jelvényt mire adta - pl. legjobb dolgozat kémiából. A jelvényt a diáknak is nyilván kell tartania, egy ‘útlevele’ lesz, ahol a tanárnak papíron alá kell írnia a kiosztott jelvényt (pl. egy biológia óra után, ha kiselőadást tartott egy diák, akkor arra kérheti a Kiselőadás jelvényt). A diák által kihozott ‘útlevélben’ ezt a tanárnak ellenjegyezni kell, majd az online rendszerbe is felvinni később.

Az útlevél azért fontos, hogy legyen ‘papíron’ is nyoma a jelvény-nek, ami később akár az osztályfőnök, vagy az arra kijelölt adminisztratív segítő is tud regisztrálni, ezzel biztosítva, hogy minden jelvény bekerül a rendszerbe.

A jelvények gyűjtése, megjelenítése

A rendszer az összes tanár által kiadott jelvényt nyilvántartja, és egy grafikus felületen megjeleníti a diákok haladását. Itt a grafikus felület mellett az egyes képességek, értékek fejlesztése során megszerzett jelvények listázására is lehetőség lesz. Azaz, láthatjuk például, hogy egy diák

a. hány darab jelvényt szerzett egy képesség-ben

b. ezek milyen szintű jelvények

c. pontosan milyen erőfeszítést, eredményt tükröznek

Egy konkrét példával: Látható lesz, hogy Kis Ági tanuló összesen 5 olvasás jelvényt szerzett, ebből egyet egy angol családregény eredeti nyelven történt elolvasásáért kapott, egy másikat kötelező olvasmány igazolt elovasásáért stb.

Jogosultságok, jogok, kötelességek

A diákok képességmátrixát csak ők maguk, illetve az őket tanító tanárok láthatják. A diákok egymás mátrixait alapértelmezetten nem láthatják.

Félévi értékeléskor, vagy szülői fogadóóra előtt a mátrix kinyomtatható PDF formátumban, így sokkal objektívebb beszélgetési alapot teremt egyes diákok fejlődésével kapcsolatban.

Szintén, a mátrix kiemelkedő értékei fontos támpontot jelenthetnek egyes diákok tehetséggondozási programokba bevonása során, segíthet azonosítani pontokat, ahol érdemes lehet a diáknak ilyen programokban részt vennie. (pl. kiemelkedő IKT képességek esetén kodolás felé indítani a diákot, nagyon magas kreativitás értékek esetén művészeti irányban gondolkodni). Szintén hasznos visszajelzés lehet, ha egy diák

a) semmit nem csinál

b) bizonyos területen semmit nem csinál (pl. semmit nem olvas).

Ilyen esetekben a felzárkóztatás eszköze lehet a képességmátrix. A mátrix bizonyos rendszerességű elemzése során lehetőség nyílik továbbá, hogy egyes diákoknak saját fejlődési célokat határozzunk meg a következő pár hónapra, félévre stb.

Jutalmazási szisztéma, portfólió

Az elért jelvények egy értékelési, jutalmazási rendszerhez kapcsolódnak, ennek elemei: A diákok bizonyos számú jelvény elérése után dicséret fokozatokat kapnak (pl. 4 angolórán elért badge esetében szaktanári dicséret, minden 50-ik jelvény után osztályfőnöki dicséret stb.

Emellett olyan jutalmazásban is gondolkodhatunk, ami másképpen kiemeli a diákokat: pl. akár szabadnap, házi feladatok alól felmentés stb.)

A diákoknak az elért eredményeket portfólióban kell gyűjteniük. Ennek két része van: digitális és ‘analóg’. A digitális portfólióban gyűlnek a prezentációk, digitális termékek. Az ‘analóg’ részben pl. egy elkészített szobor, egy legjobban sikerült kémia dolgozat másolata stb. kerülhet bele.

A diákok a portfóliójukról legritkábban félévente beszámolnak - ezt tehetik az osztályfőnöknek, de igazából bárkinek. Itt összeszedik az eredményeiket, és ezeket rendszerezetten bemutatják, előadják max. 10 percben (akár az osztálynak is, ofő óra keretében, meghívott vendégekkel)

Egy példa (tényleg csak példa, ide az iskola által meghatározott képességek mérésére BÁRMILYEN elem bekerülhet!!!) :

Kreativitás

Belépő szint:

Mémek készítése bármilyen tantárgyból

pl. klasszikus zenei művekből tátika videók (pl. tik-tok) készítése. bemutatása

Haladó szint:

pl. Haikuk fordítása, írása, kreatív iskolai feladat kiemelkedő megoldása - pl. vizuális kultúra tárgyból elkészített fotókollázs, énekkarban szólót énekel a március15-ei műsorban

Jedi szint:

asklepiadési strófa generátor írása, hosszabb kreatív írás pl. novella, vagy hosszabb epikus mű, a világ egy érdekes jelenségéről rövid Vlog-szerű videó indítása, érdekes, tudománykommunikációs anyagok készítése (pl. ma is tanultam valamit), egy kémiai kísérletről bulvárvideó vagy írás készítése stb., iskolai színjátszó szakkör szervezése, egy darab színre állítása

Eddig a leírás, ha te is szeretnél egy ilyen rendszert az iskolában, esetleg összekötve egy tartalomkezelő, tananyaggyártó , gamification alapú többszintű játékosított visszajelző rendszerrel, tesztekből gyártható stratégiai játékkal, videók, multimédiás tartalmak ellenőrzött kiosztásával a diákoknak, saját digitális osztálytermekkel, ezekhez tartozó 'etikus' közösségi oldallal, amely reklámmentes és nem gyűjt semmilyen adatot, nem kell mást tenned, mint írni az info (KUKAC) hashtag (PONT) school címre, vagy akár keres smeg minket a Facebookon, és érdeklődj ott, segítünk!