• A természet matematikája I.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Az általános fogalmi ismeretektől a konkrét felé haladva szinte észrevétlenül ismerkednek meg a gyerekek a matematika világával. Játékos, felfedezhető módon teszi lehetővé az önálló ismeretszerzést Magyarország védett állatai segítségével. Az állatokhoz tartozó rövid ismertetőből összekapcsolhatjuk a matamatika és a természet szeretetét.

  A Természet matematikája CD-ROM kettős feladatot vállallt fel: egyfelől megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel az őket körülvevő természetet, élővilágot; másfelől közel hozni a tanulókhoz az elemi matematikai ismereteket. Az érdekes feladatok lehetőséget adnak az elemi számolási készség gyakorlására, a szám- és műveletfogalom kialakítására. A CD szemléletes, interaktív eszközeivel minden gyermek számára érthetővé válik az összeadás, kivonás, szorzás, osztás (bennfoglalás és részekre osztás) fogalma.

  RÉSZLETEK

 • Kis kezek, nagy számok

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A szoftver segítségével megkönnyíthetjük az 5–7 éves korosztály elemi számolási készségének fejlődését. Az animációk lehetőséget adnak arra, hogy tapasztalatszerzés útján alakítsuk a gyermekek mennyiségi-, szám- és művelet fogalmát.

  A szoftver segítségével megkönnyíthetjük az 5–7 éves korosztály elemi számolási készségének fejlődését. Az animációk lehetőséget adnak arra, hogy tapasztalatszerzés útján alakítsuk a gyerekek mennyiségi-, szám- és művelet fogalmát.

  Szemléltethetjük a leszámlálást, a mennyiségek összehasonlítását, a mennyiségekből kialakíthatjuk a szám fogalmat, előkészíthetjük, gyakoroltathatjuk a művelet fogalmat, a műveletvégzést.

  RÉSZLETEK

 • Cappuccino – Teszt- és feladatkészítő program

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Gyors tudásfelmérés, egyszerű eszközökkel.

  Napjainkban a hagyományos feladatgyűjtemények használatán túl az elektronikus feladatsorok biztosíthatják azt a változatosságot, frissességet, mely megelőzheti a rutinszerű ismételgetést, az „elhasználódást”, új és új kihívást jelentve a tanulók számára. Az alkalmazott feladatok folyamatos karbantartását, átalakítását is jelentős mértékben megkönnyíti azok elektronikus úton történő tárolása. Mindezek mellett a feladatvégzés során felértékelődött az azonnali visszajelzés lehetősége is, melyet a korszerű informatikai eszközök oktatásba kerülése gyorsított fel, tett elérhetővé. Kiadónk egy ilyen egyszerűen használható, a differenciálást, a feladatok, feladatsorok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő eszközt kíván a pedagógusok és a diákok kezébe adni „Cappuccino” névre keresztelt tesztkészítő programjával.

  A program egyszerű, minden iskolában elérhető tanári beviteli felületét a Microsoft Excel program biztosítja, melynek használatát a makró-programozás kihasználásával, az adatbeviteli képernyő felületéről, egyszerűen, gyorsan lehet megoldani.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 6.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A sorozat utolsó darabja is, hasonlóan az előzőekhez, a problémamegoldáshoz készített leckék kétféle (interaktív táblás és hagyományos) tanórai felhasználását is lehetővé teszi. Mindkét megközelítéshez óravázlatot a Tanári kézikönyv tartalmaz.

  A 9 interaktív leckéhez egy fő és két gyakorló feladat is tartozik. A Gyakorló feladatokat a sorozat minden részében a Tanári kézikönyv tartalmazza. A leckék a problémák egy adott típusára összpontosítanak és az adott probléma vonatkozásában több megoldási stratégiát alkalmaznak. A fő feladatot két óravázlat követi, melyből az egyik (A óravázlat) interaktív táblára készült, míg a másik (B óravázlat) azok számára íródott, akik nem rendelkeznek interaktív táblával. Az óravázlatok az Interaktív CD-n is megtalálhatók. A leckékhez kapcsolódó két gyakorló feladat további lehetőséget biztosít a tanult megoldási módok alkalmazására. A fő leckét segítő óravázlatok frontális és differenciált csoportmunkához adnak módszertani javaslatokat interaktív táblára és hagyományos eszközökre egyaránt.

  Az Interaktív CD kétféle változatban kapható. Egygépes felhasználás - a szoftver csak CD-ről indítható, illetve telepíthető változatban, hálózati telepítéssel - a szoftver, iskolai felhasználók esetében, a hálózat gépeire korlátlanul telepíthető.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 5.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A kilenc problémamegoldó stratégiával a program első három éve alatt ismerkedtek meg a tanulók. Ennek eredményeként a stratégiák olyan eszköztára jött létre, amelyet bármikor alkalmazhatnak. Sok feladatnál több módszer is megfelelő, ezért a stratégiákat nem szabad egymástól elkülönítve kezelni. Ebben a szakaszban segíteni kell a tanulókat, hogy felfedezzék a stratégáik közötti kapcsolatokat, és megértsék, egyszerre több módszert is használhatnak.

  Az Interaktív CD sorozat feladatai a különböző évfolyamokon egymásra épülnek és lehetőséget bizosítanak az egyre bővülő ismeretek alkalmazására. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az önálló gondolkozás a csoportmunka mellett, azonban a tanár figyelemirányító szerepe ebben a szakaszban sem nélkülözhető. Az anyagok úgy lettek megtervezve, hogy a lehető legrugalmasabban illeszkedjenek az aktuális tantervbe, és alkalmazhatók legyenek a problémamegoldó tevékenységek különböző módokon történő tervezésére. Az 5–6. évfolyam leckéivel sorrendben érdemes előre haladni, hogy megkönnyítsük a problémamegoldási stratégiák elsajátítását és biztosítsuk az ismeretek fokozatos kiépülését. A problémamegoldáshoz készített leckék a tanórák folyamán két fő módon (tanári irányítással vagy önállóan, illetve csoportmunkában) használhatók, és a Tanári kézikönyvben közölt óravázlatok mindkét megközelítéshez alkalmazhatók. Az alkalmazhatóságot és az egymásra épülést bemutató táblázat rögzíti, hogy az egyes feladatok mely matematikai készség fejlesztésére, illetve mely feladatmegoldási stratégia gyakorlására alkalmasak.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 4.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A szisztematikusan dolgozni tudás képességének megszerzését, az Öt lépés alkalmazásával, egészen a kezdetektől támogatja a sorozat. A leckéken keresztül a tanulók először megismerik a folyamatot, majd gyakorolják azt. Ahogyan nő a jártasságuk a problémamegoldás folyamatában, már nem lesz szükségük minden foglalkozáson ismételni azt.

  Az Öt lépésből álló folyamat a problémamegoldás szisztematikus megközelítése, amely bármilyen feladat esetén alkalmazható. Az első lépés magában foglalja a feladat elolvasását és a kérdés felismerését. A második szakaszban történik a megfelelő stratégia kiválasztása, amely segít a feladat megoldásában. Kezdetben a stratégiákat külön-külön alkalmazták. A későbbiekben mérlegelniük kell, melyik a legjobb módszer az adott feladat megoldásához. A harmadik lépésben a gyermekek alkalmazzák a feladat megoldásához választott stratégiát. Sokszor még ebben a szakaszban is ösztönözni kell őket, hogy szisztematikusan dolgozzanak.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 3.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A sorozat az 1. és 2. évfolyam során megismertette a tanulókat a szisztematikus dolgozni tudás öt lépésből álló folyamatával. A tanulóknak fel kellett ismerni és kiválasztani a lényeges információkat. Azt is mérlegelniük kell, hogy a feladat megoldásához elegendő információ áll-e rendelkezésre.
  Ezen a ponton kell kizárni a félrevezető és a felesleges információkat, továbbá meg kell határozni a kiindulási pontot is.

  A második lépésben történik a megfelelő stratégia kiválasztása, amely segít a feladat megoldásában.

  A 3. évben a gyermekek megismerkednek az utolsó három stratégiával is. Mindegyik új stratégia egy külön lecke tárgyát képezi. A továbbiakban ezek bekerülnek a választható stratégiák egyre bővülő tárházába, amelyek a gyermekek rendelkezésére állnak. Kialakul az a gondolkodásmód is, mely szerint számos feladatnál több stratégia együttesen kerül alkalmazásra, és hogy a feladat megoldásának különböző szakaszaiban más-más stratégiák használhatók. Fontos, hogy a tanulók felismerjék, néhányan más kiindulási pontot és ezért más stratégiákat is választanak, amikor egy-egy feladat megoldásával próbálkoznak.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 2.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  A problémamegoldás tanulható című kiadvány az általános iskolai tanulmányok teljes idejére kínál strukturált megközelítést a matematika tantárgy terén a feladatmegoldás fejlesztéséhez. Az 1. évfolyam bevezető szakasza után a 2. évfolyamon kezdődik meg a problémamegoldás során addig használt ismeretek nevesítése, kibővítése.

  A szisztematikus gondolkodást a sorozat öt lépésből álló folyamatba ágyazottan vezeti be és fejleszti a problémamegoldás megközelítésének módszereit, valamint kilenc stratégiát mutat be és gyakoroltat, amelyeket a gyermekek a feladatok megoldása során alkalmazhatnak. Az 1. évben megismert három stratégia után a 2. évben újabb hármat ismernek meg a gyerekek. A 2. év folyamán az óravázlatok építenek a minden egyes lecke részét képező öt lépésre.

  Az Interaktív CD kétféle változatban kapható. Egygépes felhasználás - a szoftver csak CD-ről indítható, illetve telepíthető változatban, hálózati telepítéssel - a szoftver, iskolai felhasználók esetében, a hálózat gépeire korlátlanul telepíthető.
  Interaktív CD, hálózati telepítéssel.

  RÉSZLETEK

 • A problémamegoldás tanulható 1.

  Tananyagböngésző - 14 éve

  Írta: Nádori Gergely

  Ezen a szinten a tanár az, aki a feladatok megoldása során végigvezeti a gyermekeket az egyes lépéseken. A feladatokhoz kapcsolódó fogalmak az 1. év folyamán fokozatosan kerülnek bevezetésre, és a folyamat a foglalkozások végén áttekintésre kerül. A tanár dönti el, hogy mikor alkalmas az időpont a folyamat nevesítéséhez.

  Az Interaktív CD sorozat első darabja nemcsak elsősöknek!

  Miért?

  Mert a sorozatban az évfolyam jelölése egyben az egymásra épülés szintjeit is jelzi, s csak ajánlás az, hogy már első évfolyamon is foglalkozzanak a gyerekek problémamegoldással. Tehát a sorozat 1. darabját akár második vagy harmadik évfolyamon is el lehet kezdeni. Sőt, ha a gyerekeknek nem volt rá alkalmuk hamarabb megismerkedni a problémamegoldó feladatokkal, akkor ajánlott, akár magasabb évfolyamokon is, fokozatosan végig haladni az egyszerűbb feladatokon, akár az 1. Interaktív CD-vel kezdve. Az Interaktív CD kétféle változatban kapható. Egygépes felhasználás - a szoftver csak CD-ről indítható, illetve telepíthető változatban, hálózati telepítéssel - a szoftver, iskolai felhasználók esetében, a hálózat gépeire korlátlanul telepíthető.

 • BBC - rengeteg tanító játék

  Nyelvoktatás - 14 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Nem szűnik meg lennyűgözni minket a BBC - igaz, hogy közpénzből (ami sok cégnek fáj Angliában), de nagyon jó dolgokat fejlesztenek, és láthatóan van koncepciójuk. Most egy nem annyira új, mintsem nagyon gazdag online, oktatásban használható játékgyűjteményről számolunk be, amely 3 témakörben (angol, matek, terészettudományok) kínál valóban nagyon sok játékot (és IDE KATTINTVA érhető el) . Ha angolt tanítunk - akár általánosban, akár gimnáziumban - bátran szemezgethetünk a játékok között, sőt a játékok alatt megtaláljuk azt a kódszeletet is, amellyel beágyazhatóvá válnak saját blogunkba, esetleg digitális osztálytermünkbe. A lapozás után mutatunk 2 példát is!

  Bővebben...