• Helyesírási táblázatok kicsiknek és nagyoknak

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A helyesírás tanításában és tanulásában hasznos segítőtársaink a vizuális eszközök. Egy olyan cikket ajánlunk, amely 40 helyesírási táblázatot és fürtábrát kínál a helyesírási szabályok megértéséhez és alkalmazásához, valamint a helyesírási példák memorizálásához. A cikk végén letölthető ábrák segítik a szabályok közötti összefüggések feltárását, továbbá alkalmasak arra, hogy interaktív táblán kivetítve tovább bővítsük, színezzük, kiegészítsük őket.

 • A helyesírási memória fejlesztése játékosan

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Minden iskolatípusban különféle technikákkal célszerű tanítani a szabályokkal alátámasztható és a szabályokkal nem magyarázható helyesírási ismereteket. Az utóbbiak közé tartozik például az ly és a j írása vagy a magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának jelölése a szótőben. Ennek elsajátításában segítenek a különféle játékos helyesírási memorizáló gyakorlatok. A következő cikkből megismerjük például a felidéző történet vagy a szaladgálós tollbamondás technikáját.

 • Tanítóversek a magyar nyelvi órán

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  A tanítóverseket régóta alkalmazzák az iskolai nevelésben. Nemcsak a memorizálást és az ismeretelsajátítást segítik, hanem az élményszerű tanulást is. Egy olyan cikket és példatárat ajánlunk, amely papíralapú és interaktív táblára készült magyar nyelvi gyakorlatokat kínál az iskola 5–9. évfolyama számára. A szerző saját tanítóverseit alkalmazza a magyar nyelvi órákon.

 • Helyesírás és nyelvjárás

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Van-e összefüggés a nyelvjárási háttér és a helyesírási hibák között? Erre a kérdésre próbál választ adni egy kutatás. A vizsgálat nyelvjárási területen élő, 3–12. osztályos diákok fogalmazásait elemzi helyesírási szempontból. A cikk végén 20 olyan interaktív táblás gyakorlat is letölthető, amelyek jól alkalmazhatók a tanulók helyesírási fejlesztésében.

 • Kisiskolások szóbeli szövegalkotása

  Magyaros ötletek - 12 éve

  Írta: Prievara Tibor

  Csákberényiné Tóth Klára és Hajdu Tünde két eltérő státusú település első osztályos tanulóinak szövegalkotási képességét vizsgálta. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a családi háttér és a környezet nagyban befolyásolja az iskolába lépő gyermekek szóbeli szövegalkotását. A cikk végén letölthető néhány olyan interaktív táblára készült feladat, amelyek segítségével hatékonyan fejleszthető a diákok szövegalkotási képessége.